Translate

събота, 28 май 2016 г.

Това съм аз

Искам да се представя накратко,
пред вас,
като ви опиша,каква всъщност съм аз.
Една идеалистка,вечно търсеща истината в живота.
Една ентусиастка,любопитна да узнае тайните на природата,
на космоса и на цялата вселена,
водена от пророческата си дарба,
от любовта,справедливостта
и мъдростта на Бога,
стремяща се към всички измерения
на красотата
и най-вече към ценностите,които извисяват душата!
Оптимистка съм,убедена,че доброто винаги побеждава накрая,
затова благовествам за Божието царство в новото небе и за рая,
който ще наследят Христово-подобните избраници,правдиви, обичащи,щедри,отзивчиви,
милостиви и миролюбиви.

Обичам плодотворната и творческа,приятелска атмосфера на доверие,
излъчваща добронамереност,
спокойствие и взаимно уважение.  
Отбягвам скандалите,агресията и конфликтите,
провокациите,предизвикателствата,
споровете и обидите,
но понякога ми е било наложително, да отстоявам свободата си открито,
от враговете си смело да се защитавам
и на техните злодеяния,решително да се противопоставям.

Вярата ми в Святата Троица,
ме вдъхновява да творя,
възхвалявайки Божията,мощна сила!
Така съчетавам всички видове изкуства,
в неразривна връзка
и въздействието им се усилва.

В моето творчество е отразена благодатната,Божия светлина,
която ще ни направи,по-добри,нови и съвършени хора,
с по-меки и милостиви,нежни сърца!

Затова свидетелствам възторжено,
за Христовите,славни дела,
за удивителните Му знамения и великите Му чудеса!

Поглед от Луната към Земята

сряда, 25 май 2016 г.

СИРИЙСКИТЕ БЕЖАНЦИ

Кой ли може да ги укори,
прокудените от войната,бежанци?
Техният път е труден,
в търсене на мира,жадуван.

И макар,че повечето от тях са мюсюлмани,
са се отправили към страни с преобладаващо
население от християни,
за да намерят там убежище,храна и подслон
и да започнат по-хубав,мирен и спокоен живот.

Трябва само истината,прозорливо да разберат,
че ще придобият сигурност и спасение,ако изберат,
да поемат по пътя,указан от Божия Син.
Остава с вяра да Му се доверят и да получат,
като дар в душата си,Неговия мир!

Повярвайте,наистина е чудесен Господ Исус Христос!
Той е извор на вечния живот!
Болни изцелява,чрез силата на тяхната вяра,
греховете им прощава и може мъртви да възкресява.

Повярвайте,имала съм много пророчески сънища и видения,
които са ми доказали,че е жив на човечеството,Спасителя!
Той се усмихва благо,седящ до Своя Отец,на Небесата
и призовава към мир,и разбирателство хората на земята.
Да се обичат и да си помагат,с доброта в сърцата!

Сирийски бежанци,Христос и вас призовава да тръгнете по пътя на Светлината!

петък, 20 май 2016 г.

ТЕ НЕ СА УЧЕНИЦИ НА ГОСПОД ХРИСТОС


Християни се наричат,но не принадлежат на Господ Христос.
Вярата им е лицемерна и не ражда добър плод.
Ходят на църква и се молят на Бога,
но не желаят да Го слушат и да изпълняват Неговата воля,
а се надяват единствено на Божието опрощение,
изповядвайки греховете си пред Него с покаяние.
Така продължават стария си,грешен начин на живот
и не вървят по пътя,определен от Господ Христос.
Вечно каещи се,остават вън,в предверието,
отдалечени от Божието царство и спасението.
Те не разбират,че църковните ритуали могат да вършат чудеса,
само тогава,когато Божията вяра и любов, владеят техните сърца.
Затова се държат недружелюбно,отчуждено,надменно, студено,
грубо,предизвикателно,жестоко и враждебно.
Вярата им е мъртва и не проявяват към ближните си любов,
което доказва,че не са ученици на Господ Христос.
 

четвъртък, 19 май 2016 г.

НАЙ-ТЕЖКОТО ИЗПИТАНИЕ ЗА ХРИСТИЯНИТЕ

Бог редовно ни проверява.
Най-различни изпитания и служения ни дава
и иска да вършим Неговите дела,
в името на любовта,милостта и справедливостта!
Да проявяваме твърдост и сила на нашата вяра,
да се каляваме в битките срещу коварния изкусител - сатана!


Божиите изпитания са неотменни.
С духовния ръст на всеки са съобразени.
В началото на Христовата,стръмна пътечка са по-леките,
но изкачвайки се постепенно нагоре,
трудностите все повече нарастват.
А когато приближаваме върха,най-много се усложняват. 
Тогава най-много усилия полагаме,
за да надвием хитрите нападки на дявола.
Най-тежкото изпитание за християните се явява,
когато атеистите не се подчиняват на Божията воля,
поради незнание и липса на вяра в Бога
и незаслужено обиждат, преследват и тормозят Божиите чада,
които в замяна на своите любов и доброта,
получават от тях - злобни ругатни,наситени с арогантност и нетърпима омраза...

Божият син ни учи да им прощаваме 
и търпеливо да ги благославяме,
за да възтържествува в душите ни мира
и да се успокоят,пречистени, наранените ни сърца.
 
Това е най-тежкото изпитание за истинските християни - 
да обичат този,който ги предизвиква към вражди и свади!
Христос винаги ще ги води,
наставлява и пази,
но никога сами, няма да ги остави!!!

събота, 23 април 2016 г.

ПРЕКРАСЕН,СВЕТЪЛ АНГЕЛ!

Беше отдавна чудото,което 
се случи в мойте младини.
Молех се горещо на Бога,
когато внезапно ми се яви,
неземно-красива,светла жена -
ангел с дълги,руси,къдрави коси.
Тя застана тихо до мен,
вперила поглед,с прекрасните си,
дълбоки и умни очи,
с които мислено отговаряше 
на въпросите ми,за да ме утеши.
След кратко време,
се плъзна плавно встрани
и изчезна от погледа ми,
изведнъж се стопи.
Почувствах Божия мир 
в сърцето си и душата ми 
напълно се успокои.
Ангелът изпълни задачата си -
от опасностите да ме защити
и от тежките окови на сатаната 
да ме освободи!

събота, 2 април 2016 г.

Силата на изкуството


Силата на изкуството е свързана с Небето.
Тя е дар от Бога,пречистващ сърцето.
Подхранва и ни извисява душевно.
Освобождава ни от всичко тягостно и вредно.

Мисълта ни полита високо,устремена
към света на светлината вечна,
потапяйки се в красотата на нейното съвършенство,
наслаждавайки се на великото ѝ,
духовно блаженство...

Изкуството ни прави по-добри и човечни
и ни зарежда с любовта на Духа Свети!
Помага ни да станем нови - правдиви и честни хора,
придобили Христовите добродетели,уповавайки на Бога!

сряда, 20 януари 2016 г.

САМО ЧИСТИТЕ ПО СЪРЦЕ ЩЕ ВИДЯТ БОГА!

Ще видят Бога само чистите по сърце,
когато с мощната Си сила, 
към Себе Си,Той ги привлече!
Смирено слушат те Христовия глас,
следвайки,с любов,своя Свят Водач,
защото са благословени 
да Му служат вярно,
изпълнени винаги с правдата на Божието царство,
Което живее в техните сърца постоянно
и ги подтиква да вършат добри 
дела непрестанно!

Чистите по сърце не се съблазняват от богатствата на света,
нито търсят за себе си
някаква,егоистична облага, 
за своите,благородни,Богоугодни,
честни и чисти дела,
нито са целеустремени към парите,суетата и тщеславието на властта, 
а мислят с какво да бъдат полезни на хората - страдащи:
болните на легло или изнемощелите, от глад и студ,нещастници!

Такива са специалните и необикновени хора - 
чистите по душа и сърце,
чиято награда е да видят 
лицето на Бога,
достойно-заслужили името си - 
Господни синове!сряда, 30 декември 2015 г.

Чудесата стават реалност, чрез силата на Бог!

Дева Мария с детето - Исус Христос
Когато Божият Син се 
родил на земята,
чудесно знамение дошло от Небесата,
светли ангели се приближили до овчарите в полето,
известявайки им радостно раждането на Исус - детето,
разкривайки им истината за мисията Му на Спасител,
Свише предопределен да бъде Пророк, Наставник и Учител,
за да повярват всички в милостта на Отца,
Който е любов,светлина,истина и свобода,
и Неговата воля е хората,духовно да се преобразят,
да живеят праведно,по примера на Сина Му - Христа,
да приемат в душите си Святата Му любов - на благодатта,
която ще ги води към Блаженото царство на Отца.
Затова е дошъл,в плът и кръв,на света,Христос,
за да покаже знамения и чудеса,
чрез силата на Бог,
за да разберем какво е единството на Духа,
основано на взаимната грижа,братската обич и милостта.
Тази Премъдрост Господ ни завеща,
да помним Тайната вечеря на Исуса Христа,
на която хлябът и виното са насъщната ни,необходима храна,
без която е невъзможен животът,на тази земя
и трябва да го пазим,грижейки се един за друг,за нашите земни и духовни тела,
като бъдем съпричастни на Христос и любовта на Духа.
Бог желае да ни направи милостиви,
за да могат всички да бъдат щастливи!
Да не воюват хората,пропити от омразата,
а да се обединяват чрез единството на вярата!
Само тогава ще имаме надежда за световен мир и спасение,
когато всички народи повярват в Христовото възкресение.
Чудесата стават реалност,чрез силата на Бог,
Който ни управлява,заедно със Сина Си - Христос!

понеделник, 16 ноември 2015 г.

ХРИСТОВАТА НАГРАДА!

Блажен ще бъде този човек,когото Господ ще одобри
и с короната на вечния живот,ще възнагради.
Трябва силно да вярвате в Отца
и да се молите!Той единствен е благ,по думите на Христа!


Всяко дадено добро е дар от Бога!
За Него всичко е възможно!!!
Знамения и чудеса показва,
чрез които доказателства ви дава,
че е жив и ви предпазва,
съразмерно с живата ви вяра! 


Непрестанно се молете и бдете,
за да не изпадате в изкушение,
за да не кривнете по лошия 
път към падение!
Не се поддавайте лесно на предизвикателство - обидно
и не бързайте да кипвате,да се гневите,даже справедливо!


Не връщайте зло за зло,а благославяйте!
Изпълвайте се с любов,кротост и винаги прощавайте!
Служете с радост,един на друг,
така Господ повелява!
Щедро давайте,вземайки от съкровищницата на своята душа!


Никога не налагайте волята 
си грубо,агресивно!
Зърното на правдата се сее 
смирено,търпеливо.
Ако съгреши някой брат,внимателно го смъмри,
за да оправи поведението си,да се промени!


Онзи,който е обърнал грешника от заблудения му път,
ще избави и него,и себе си от смърт,
а Христос ще ви помогне така,
че да придобиете меки сърца. 
  

И всеки ще промени съзнанието си индивидуално,
чрез волята си ,върху основата на личното преживяно,
за да разкъса паяжините,които са го прилепили към греха
и да заживее свободно,под чудното въздействие на Духа!
  

Нека всички ваши мисли,чувства и дела,
да бъдат неразривно-свързани с Учителя,
Който ви наставлява,че мъчно ще влязат в Неговото царство
тези християни,които повече уповават на материалното си богатство.


И онези властолюбци - на върха,
трябва да знаят,че е нужно да работят за доброто на света,
за да бъдат като верния и предан слуга,
който служи усърдно и честно на своя господар!


Господ желае и ни помага изцяло да се променим,
всичкото зло в себе си да изкореним,
преминавайки през бурите на отредените ни,от Него,изпитания,
за да устоиме в пътя на правдата,докрая,
чрез непоколебимата ни вяра в Спасителя  
и да придобием Неговите:
съвършенство,дарби и любовта,
за да заслужим Христовата награда -
възкресението за вечен живот,с мир,почести и слава     
  

петък, 3 юли 2015 г.

От Адам и Ева до днес


Бог създал един за друг, мъжа и жената.
Благословил ги да живеят щастливо на земята,
в Едемската градина.Там те били свързани здраво,
в единно цяло,както по Дух,така и по тяло.


Предопределено било любовта да бъде само за двама,
по Божията воля и за други място в нея да няма.
И когато змията се появила с лукавото си предложение,
Ева не устояла на любопитното,дяволско изкушение.
Тя дала на любимия си Адам да вкуси от забранения плод,
с което двамата нарушили забраната на 
Господ - Бог,
Който ги изгонил от райското,свято,благословено място,
от Едемската градина - Неговото,земно царство.


Оттогава нежната,дълбока и чиста любов се изменила,
превръщайки се в животинска страст на плътта,похотлива.
Горчивите плодове на грехопадението, дотолкова се увеличили,
че Божия замисъл, за любовта между хората, опорочили.


От Адам и Ева до днес,светът е подвластен на суетата
и се ръководи от преобладаващият интерес към красотата
на физическите форми,външността,но не и от красотата на душата.
Хората с вкаменени сърца,не търсят и не желаят да открият 
духовното измерение на любовта,
а се носят по вълните на бурната,сексуална,краткотрайна връзка.
Те никога няма да преживеят блаженството,
идващо от тайнственото,неповторимо вълшебство на Духа.Прогонването  на  Адам  и  Ева
от  Едемската  градина

понеделник, 29 юни 2015 г.

Пророците!

Избраните от Бога хора, 
пророкуват Неговата воля,
за да знаят всички Истината  - Свята 
и да се научат да живеят в Светлината,
да не си завиждат,нито да скърбят,
мирно да се трудят,без да си вредят,
без сълзи от незаслужени обиди на омрази,
без клевети от ревностни,гневни нападки!

Пророците изявяват Божието благословение,
за да може всички да получат помощ за спасение,
чрез водителството на 
Святия Дух и Любовта,
като повярват в изкупителната жертва на Исуса Христа;
да се стремят към искреното покаяние и поправление - 
по пътя на духовното израстване,чрез смирение,
да се осветят,следвайки примера на Божия Син 
и да дават добри плодове,породени в сърцето им!Амин!


Исус Христос показва
как трябва да се служи

четвъртък, 19 март 2015 г.

Като жар птица съм!
Като жар птица съм,
разперила огнените си крила!
Възкръсвам като по Божие, тайнствено чудо от пепелта,
 готова за дългите битки с неукротимите стихии на връхлитащите,страховити  и зли сили!

Като жар птица съм,
чрез огъня на любовта преродена!
Побеждавам в двубой смъртта
и продължавам да живея,
знаеща и можеща повече,
по-опитна и уверена,
положително променена,
по-мъдра,духовно 
пречистена и извисена!

сряда, 17 септември 2014 г.

Верни на Господ Христос!

Позлатена статуя на Исус Христос


Верните християни са 
святи Божии чада,
които при църковното 
си кръщение се отричат 
завинаги от греха,
от омразата,лъжата,
разрушението и смъртта,
от тъмнината,и от всичкото
зло,което е дело на сатана,
за да служат през целия
си земен живот,
единствено и само на един
господар - Исус Христос!

Те по свое желание са 
избрали по нов път да вървят.
Чрез вярата си в Божия Син
положително да се променят,
да израснат духовно,нагоре 
устремени - да се осветят,
да достигнат съвършенството,
 да изпитат блаженството 
на Духа - да се извисят!

За святите християни има само 
едно единствено покаяние,
чрез което напълно съзнателно
се отказват от лошите си деяния.
Своите предишни слабости,
те никога не повтарят,
защото са покорни на Святия Дух,
Който безпогрешно ги управлява.

Те са достойни за тялото на
Господа,съпричастни с Него 
изцяло и верни на Духа -
и тялом,и духом - в църквата
и навсякъде по света.
Тези святи люде не се
отклоняват от правдата
и вървят неизменно в пътя,
предначертан им от Христа.

И няма за какво да Го 
молят да бъдат опростени,
а слушат Неговия глас 
и са Му подчинени,
а Той поема върху 
Себе Си отговорността
за последствията от техните
подвластни Нему дела,
защото предварително е
предвидил точно всичко,
а те са дисциплинирани 
изпълнители на волята 
Му,без нищо лично.

От това те не се уморяват
и никога не им дотяга,
защото им носи висш смисъл
и морално ги удовлетворява,
макар,че понякога има 
трудни препятствия
и Бог ги подлага на
тежки изпитания,
светиите имат силна вяра
и докрай устояват!
Така през всяко нещастие 
по-лесно преминават,
като побеждават!

Всички дела на святите 
християни са плод на 
безкористната им,братска, 
 искрена любов,
която извира и блика от
престола на Всемогъщия,
Всеобхватен Бог!
Любовта е белег на 
Божествената Святост,
върху която се крепи
учението на Христос!
Любовта сътворява 
най-прекрасните чудеса на 
земята!Тя е подарък от Господ!

Всеки,който истински 
на Него уповава,
на мъдър,благоразумен и 
праведен човек се оприличава,
и ще има винаги Божията 
помощ и закрила.
Където и да иде,
Бог ще му дава сила,
 увереност,търпение,милост,
благословение и светлина,
за да има Христовия мир в 
душата си,святост и свобода!