Translate

четвъртък, 9 януари 2014 г.

БЛАГОСЛОВЕНО Е ВОДИТЕЛСТВОТО НА СВЯТИЯ ДУХ!

                         Божията  промисъл

Велика е Божията промисъл,с невидимото се съобразява
и справедливо,чудесно,търпеливо,
мъдро ни преобразява!
Всеки,съпричастен на Бога християнин, винаги уповава
на Божиите повели,
с радост ги следва и изпълнява!

Когато,дори и с малко,те биват нарушени,
настъпва объркване,хаос,неприятни промени;
появяват се нежелани реакции,всякакви отклонения,
в духовен и материален аспект - болестни изменения.

Всичко положително се крепи на Божествения план,
до най-малката подробност,предвидливо предначертан
с Божествена закономерност,взаимна свързаност,подчиненост 
на точно определени правила - Божествена предопределеност!Евангелска Методистка Епископална Църква - Русе


                Христовата  църква

В сплотеността е силата,в обединението,
доверието и верността,
в честността,дисциплината и строгото
изпълнение на реда,
който Бог в църквата Христова въдворява
и изисква от всеки вярващ да Му се покорява,
за да бъде оръдие,служещо единствено на Христос,
да помага на хората с желание,вяра и любов;
от сърце и душа добър плод да дава,
без да търси за себе си материална облага!


Божие,небесно ангелче