Translate

сряда, 12 февруари 2014 г.

Светиите са живи хора

Светии има по всички краища на света,
покорни на Святия дух,Който ги призовава
да Му служат всеотдайно,честно,
с ум и душа,
с любов в сърцето да откликват на всяка молба!


Светиите са живи хора и не познават завистта,
нито човешките слабости - пороци на плътта,
нито себелюбието,надменността,
егоизма,горделивостта,
защото изцяло са подвластни на
Исуса Христа!


С благородство и щедрост се отнасят
към всички хора
и работят неуморно,не за себе си,
а за Бога!
Благовестват Божието слово и Го тълкуват с мъдрост,
като прилагат в живота Христовия
 ум,с твърдост!


Блага Ивайлова Добрева


Вярна светица съм Ти,Господи Христос!


Всеки ден живея с Твоята любов!
Вярна светица съм Ти,
Господи Христос!
В Твоята власт са сърцето ми и
 моите дни!
Нищо в света не може с Теб да се сравни!


Суета са всички богатства,човешката слава.
Земният живот е преходен и неусетно отминава.
Единствено вечна е славата на Божия син - Христос,
Който и днес ни води по пътя на Вечния живот!


Усилвай вярата и моята надежда,
Господи!
Възвисявай ме духовно,до Себе Си
 ме приближи,
с Твоя мир и с Твойта благост
ме изпълни!
Господар единствен,царувай в мене само Ти!