Translate

петък, 21 февруари 2014 г.

Христос е жив!


Христос възкръсна и е жив,но не е тука - на земята.
При Бог Отец е Той сега,стои високо 
в Небесата!
Христос е жив,не ни е изоставил!
Всеки миг ни води,не ни е забравил!


Христос е жив и живота ни направлява!

Чрез дарбите на пророците ни съветва и наставлява! 
Молитвите ни чува,веднага се отзовава,
а когато сме в опасност,винаги
ни защитава!


Той не иска кръвопролития и курбани,

нито ненужни жертви,
а иска да бъдем хуманни,
милостиви и добросърдечни!


Да бъдем като Него - във всичко съвършени,

да се обичаме,да бъдем отзивчиви,
искрени и верни!
Да вършим само справедливи и 
честни дела!
Да отхвърлим от себе си злото и
да се избавим от греха!


Да живеем свободно,щастливо,

да бъдем задружни!
Приятелски да си помагаме,
за да сме си нужни!
Да преодоляваме трудностите, 
без гняв и тъга!
Да има повече радост,мир и светлина!


Да пребъдва вярата ни винаги

в душата!
Да пребъдва Божието царство,
по-скоро на земята!
Христос е жив!Слава на Исуса Христа!
Слава на Светата Троица,да пребъдва във вечността!

Светата Троица