Translate

събота, 10 май 2014 г.

ХРИСТОВИ ИЗПИТАНИЯ

Стара фотография на Троянския манастир 

Във всички времена,християните са били поругавани,
лъгани обиждани,манипулирани,
използвани,наранявани,
малтретирани,гонени,отхвърляни,осмивани,
оклеветявани,
преследвани,безработни,бедни,
гладни,унижавани.


Всички те са преминавали през Христовите изпитания
и са преживявали подобни на Неговите страдания.
Виждали са много неправди и несправедливости на света,
но с Божията помощ са се справяли с тежката си съдба.


Някои от тях са предпочитали отшелническия живот,
отдадени изцяло на общението и любовта си към Бог.
Други са Му служели в големи или малки манастири,
а трети са сеели семената на вярата,
като църковни пастири.


Така всеки,който е вярвал в Христос
и в зависимост от степента на своето духовно ниво,
е давал на хората от плодовете на своя труд,
развивайки в себе си Христовите добродетели и ум.


Понякога се срещали и двулични свещенослужители, за жалост.
Те не следвали Бога и не се стремели към святост.
Нищо не изпълнявали от това,което проповядвали,
а гордо поучавали другите и строго ги укорявали.


За опрощение на греховете си,на Бога се молели,
но след това отново да грешат продължавали.
Закоравелите им сърца от нищо не се смущавали
и с нещастието на ближния си цинично се забавлявали.


Често с тялото и кръвта Христови, те се причестявали.
Така,чрез Господнята вечеря,гузната си съвест успокоявали,
след което пак хладки християни си оставали,
но със студено високомерие,достолепен вид си придавали.


На разкош и богатства,безгрижно се радвали.
На живота си щастливо и весело се наслаждавали.
Не искали нищо да дават.Единствено взимали.
Значението на Христовото учение  и църквата не разбирали.


С мъртвата си вяра,на вечен живот едва ли се надявали.
Престрували се на праведни.На вярващи си играели.
Професията им изисквала от тях благородни дела,
но те нямали духовната нагласа за това.


Бездушието им граничело с омраза,жестокост и суета.
Алчни сребролюбци,поклонници на царицата пара,
без капчица обич,внимание,хуманност и състрадание,
без разбиране и истинска съпричастност към човешкото страдание.


И днес,като вълци,някои отци или пастори нападат
и разкъсват своите овчици,вместо да ги бранят и пазят.
Лицемерни свещенослужители.Те за Христовата църква са съблазън.
Затова:"По делата ще ги познаете."- мъдро Господ е казал.


България,Троянският манастир