Translate

събота, 31 май 2014 г.

Господнята,тайна вечеря!

Господнята,тайна вечеря е двухилядолетен,
възпоменателен обряд,
с натопеното в гроздовия сок,
парченце хляб,
наречено причастие,частица от тялото и кръвта Христови,
за да си спомняме за нашето изкупление от Агнец Божий!

Божият син,се е жертвал на празника Пасха,

приемайки върху Себе Си,злото на греха.
Всеки християнин,който вярва и изповядва това,
с обич към хората и към Бога,ще се избави от смъртта!

Трябва да имаме Господня вечеря

всяка година,
за да не забравяме саможертвата на
Спасителя на света,
за да запазим чиста вярата и принадлежността си към Духа; 
да Му благодарим и да Го прославяме с достойните си дела!

Господнята,тайна вечеря