Translate

четвъртък, 10 юли 2014 г.

Бог ме призова,дари ме и ме избра!

Звездният свят,невидим за човешкото око от земята,но с помощта на съвременната техника ни удивлява с многообразието на звезди,различни по възраст,цвят,форма,големина,топлинно и светлинно излъчване.Така,че се потвърждава пра-старата легенда,че всеки жив човек си има своя звезда на небето.


Изпълнена съм с готовност 
да се отзовавам
и с обич на всички 
нуждаещи се да помагам,
да съчувствам и да върша 
само добри дела,
да Му служа,Бог ме призова,
дари ме и ме избра!


За Неговото водителство,
безкрайно,с поклон 
Му благодаря,
че в Него е силата и 
властта да показва чудеса!
Човешкият ум не може 
да прозре и осъзнае
Господните тайни.
Единствен,Бог ги знае!


И когато реши,
на избраниците Свои,
всичко им казва.
Скритата мъдра 
истина и знаменията Си 
им показва,
за да ги убеди напълно 
в Своето Съвършенство 
и Правота,
за да говорят пророчески 
думи,изпълнявайки 
Божията воля!


Да благовествам за Него съм 
призована,дарена и избрана!
Посветена съм в Господните тайни.
Предана съм Му,послушна и вярна!
Надарена,тълкувам Божието 
слово - Истината Свята,
убеждавайки невярващите,
да отхвърлят от себе си 
робството на сатаната!


За да се покаят атеистите и 
да повярват в Спасението 
чрез Сина!
Да се откажат от греха 
и човеконенавистните си дела!
Да не унищожават никого 
и повече да не вредят!
Да не носят беди и болести 
на хората,да не ги морят!


Вярвайте!!!
Има Бог на светлината и мира,
на разума,благородството,
щастието,свободата и мъдростта,
изпълнен с Вечен Живот 
и Искрена Любов!!!
Доказал това,чрез Възкресението на 
Богочовека Христос!!!


Дал обещание,че праведните,
които устоят докрай,
за тях ще сътвори Ново 
Небе и Нова Земя - Рай!!!
Там ще има Светъл и 
Красив,Вечен Живот,
Богат и Изобилен,
изпълнен с Божествена,
Вечна Любов!!!


Загадъчното пълнолуние силно влияе върху живота на земята.