Translate

сряда, 17 септември 2014 г.

Верни на Господ Христос!

Позлатена статуя на Исус Христос


Верните християни са 
святи Божии чада,
които при църковното 
си кръщение се отричат 
завинаги от греха,
от омразата,лъжата,
разрушението и смъртта,
от тъмнината,и от всичкото
зло,което е дело на сатана,
за да служат през целия
си земен живот,
единствено и само на един
господар - Исус Христос!

Те по свое желание са 
избрали по нов път да вървят.
Чрез вярата си в Божия Син
положително да се променят,
да израснат духовно,нагоре 
устремени - да се осветят,
да достигнат съвършенството,
 да изпитат блаженството 
на Духа - да се извисят!

За святите християни има само 
едно единствено покаяние,
чрез което напълно съзнателно
се отказват от лошите си деяния.
Своите предишни слабости,
те никога не повтарят,
защото са покорни на Святия Дух,
Който безпогрешно ги управлява.

Те са достойни за тялото на
Господа,съпричастни с Него 
изцяло и верни на Духа -
и тялом,и духом - в църквата
и навсякъде по света.
Тези святи люде не се
отклоняват от правдата
и вървят неизменно в пътя,
предначертан им от Христа.

И няма за какво да Го 
молят да бъдат опростени,
а слушат Неговия глас 
и са Му подчинени,
а Той поема върху 
Себе Си отговорността
за последствията от техните
подвластни Нему дела,
защото предварително е
предвидил точно всичко,
а те са дисциплинирани 
изпълнители на волята 
Му,без нищо лично.

От това те не се уморяват
и никога не им дотяга,
защото им носи висш смисъл
и морално ги удовлетворява,
макар,че понякога има 
трудни препятствия
и Бог ги подлага на
тежки изпитания,
светиите имат силна вяра
и докрай устояват!
Така през всяко нещастие 
по-лесно преминават,
като побеждават!

Всички дела на святите 
християни са плод на 
безкористната им,братска, 
 искрена любов,
която извира и блика от
престола на Всемогъщия,
Всеобхватен Бог!
Любовта е белег на 
Божествената Святост,
върху която се крепи
учението на Христос!
Любовта сътворява 
най-прекрасните чудеса на 
земята!Тя е подарък от Господ!

Всеки,който истински 
на Него уповава,
на мъдър,благоразумен и 
праведен човек се оприличава,
и ще има винаги Божията 
помощ и закрила.
Където и да иде,
Бог ще му дава сила,
 увереност,търпение,милост,
благословение и светлина,
за да има Христовия мир в 
душата си,святост и свобода!