Translate

петък, 3 юли 2015 г.

От Адам и Ева до днес


Бог създал един за друг, мъжа и жената.
Благословил ги да живеят щастливо на земята,
в Едемската градина.Там те били свързани здраво,
в единно цяло,както по Дух,така и по тяло.


Предопределено било любовта да бъде само за двама,
по Божията воля и за други място в нея да няма.
И когато змията се появила с лукавото си предложение,
Ева не устояла на любопитното,дяволско изкушение.
Тя дала на любимия си Адам да вкуси от забранения плод,
с което двамата нарушили забраната на 
Господ - Бог,
Който ги изгонил от райското,свято,благословено място,
от Едемската градина - Неговото,земно царство.


Оттогава нежната,дълбока и чиста любов се изменила,
превръщайки се в животинска страст на плътта,похотлива.
Горчивите плодове на грехопадението, дотолкова се увеличили,
че Божия замисъл, за любовта между хората, опорочили.


От Адам и Ева до днес,светът е подвластен на суетата
и се ръководи от преобладаващият интерес към красотата
на физическите форми,външността,но не и от красотата на душата.
Хората с вкаменени сърца,не търсят и не желаят да открият 
духовното измерение на любовта,
а се носят по вълните на бурната,сексуална,краткотрайна връзка.
Те никога няма да преживеят блаженството,
идващо от тайнственото,неповторимо вълшебство на Духа.Прогонването  на  Адам  и  Ева
от  Едемската  градина