Translate

сряда, 30 декември 2015 г.

Чудесата стават реалност, чрез силата на Бог!

Дева Мария с детето - Исус Христос
Когато Божият Син се 
родил на земята,
чудесно знамение дошло от Небесата,
светли ангели се приближили до овчарите в полето,
известявайки им радостно раждането на Исус - детето,
разкривайки им истината за мисията Му на Спасител,
Свише предопределен да бъде Пророк, Наставник и Учител,
за да повярват всички в милостта на Отца,
Който е любов,светлина,истина и свобода,
и Неговата воля е хората,духовно да се преобразят,
да живеят праведно,по примера на Сина Му - Христа,
да приемат в душите си Святата Му любов - на благодатта,
която ще ги води към Блаженото царство на Отца.
Затова е дошъл,в плът и кръв,на света,Христос,
за да покаже знамения и чудеса,
чрез силата на Бог,
за да разберем какво е единството на Духа,
основано на взаимната грижа,братската обич и милостта.
Тази Премъдрост Господ ни завеща,
да помним Тайната вечеря на Исуса Христа,
на която хлябът и виното са насъщната ни,необходима храна,
без която е невъзможен животът,на тази земя
и трябва да го пазим,грижейки се един за друг,за нашите земни и духовни тела,
като бъдем съпричастни на Христос и любовта на Духа.
Бог желае да ни направи милостиви,
за да могат всички да бъдат щастливи!
Да не воюват хората,пропити от омразата,
а да се обединяват чрез единството на вярата!
Само тогава ще имаме надежда за световен мир и спасение,
когато всички народи повярват в Христовото възкресение.
Чудесата стават реалност,чрез силата на Бог,
Който ни управлява,заедно със Сина Си - Христос!