Translate

сряда, 20 януари 2016 г.

САМО ЧИСТИТЕ ПО СЪРЦЕ ЩЕ ВИДЯТ БОГА!

Ще видят Бога само чистите по сърце,
когато с мощната Си сила, 
към Себе Си,Той ги привлече!
Смирено слушат те Христовия глас,
следвайки,с любов,своя Свят Водач,
защото са благословени 
да Му служат вярно,
изпълнени винаги с правдата на Божието царство,
Което живее в техните сърца постоянно
и ги подтиква да вършат добри 
дела непрестанно!

Чистите по сърце не се съблазняват от богатствата на света,
нито търсят за себе си
някаква,егоистична облага, 
за своите,благородни,Богоугодни,
честни и чисти дела,
нито са целеустремени към парите,суетата и тщеславието на властта, 
а мислят с какво да бъдат полезни на хората - страдащи:
болните на легло или изнемощелите, от глад и студ,нещастници!

Такива са специалните и необикновени хора - 
чистите по душа и сърце,
чиято награда е да видят 
лицето на Бога,
достойно-заслужили името си - 
Господни синове!