Translate

петък, 20 май 2016 г.

ТЕ НЕ СА УЧЕНИЦИ НА ГОСПОД ХРИСТОС


Християни се наричат,но не принадлежат на Господ Христос.
Вярата им е лицемерна и не ражда добър плод.
Ходят на църква и се молят на Бога,
но не желаят да Го слушат и да изпълняват Неговата воля,
а се надяват единствено на Божието опрощение,
изповядвайки греховете си пред Него с покаяние.
Така продължават стария си,грешен начин на живот
и не вървят по пътя,определен от Господ Христос.
Вечно каещи се,остават вън,в предверието,
отдалечени от Божието царство и спасението.
Те не разбират,че църковните ритуали могат да вършат чудеса,
само тогава,когато Божията вяра и любов, владеят техните сърца.
Затова се държат недружелюбно,отчуждено,надменно, студено,
грубо,предизвикателно,жестоко и враждебно.
Вярата им е мъртва и не проявяват към ближните си любов,
което доказва,че не са ученици на Господ Христос.