Translate

събота, 28 май 2016 г.

Това съм аз

Искам да се представя накратко,
пред вас,
като ви опиша,каква всъщност съм аз.
Една идеалистка,вечно търсеща истината в живота.
Една ентусиастка,любопитна да узнае тайните на природата,
на космоса и на цялата вселена,
водена от пророческата си дарба,
от любовта,справедливостта
и мъдростта на Бога,
стремяща се към всички измерения
на красотата
и най-вече към ценностите,които извисяват душата!
Оптимистка съм,убедена,че доброто винаги побеждава накрая,
затова благовествам за Божието царство в новото небе и за рая,
който ще наследят Христово-подобните избраници,правдиви, обичащи,щедри,отзивчиви,
милостиви и миролюбиви.

Обичам плодотворната и творческа,приятелска атмосфера на доверие,
излъчваща добронамереност,
спокойствие и взаимно уважение.  
Отбягвам скандалите,агресията и конфликтите,
провокациите,предизвикателствата,
споровете и обидите,
но понякога ми е било наложително, да отстоявам свободата си открито,
от враговете си смело да се защитавам
и на техните злодеяния,решително да се противопоставям.

Вярата ми в Святата Троица,
ме вдъхновява да творя,
възхвалявайки Божията,мощна сила!
Така съчетавам всички видове изкуства,
в неразривна връзка
и въздействието им се усилва.

В моето творчество е отразена благодатната,Божия светлина,
която ще ни направи,по-добри,нови и съвършени хора,
с по-меки и милостиви,нежни сърца!

Затова свидетелствам възторжено,
за Христовите,славни дела,
за удивителните Му знамения и великите Му чудеса!

Поглед от Луната към Земята