Translate

понеделник, 2 декември 2013 г.

ПРЕД БОГА НЯМАТ СТОЙНОСТ ФАЛШИВИТЕ НЕЩА

            
                ФАЛШИВА ДОБРОТА


                                                                                                   Не търсете помощ от фалшива доброта,
       изпълнена с гордост,лицемерие
 и суета,
придружена със снизходителност,
дори с презрение
 на пресметлив интерес и   
принудително задължение,
които възбуждат нервност и напрежение,
 незаслужена обида,студенина и отчуждение.
                                           Вледенява сърцата такова безверие.
                                           Наранява християнската вяра и доверие,
                                           защото е лишено от топлотата на любовта,
                                           от грижата за човека,състраданието и милостта,
                                           от благословението на изобилната щедрост и доброта,
                                           от Христовите добродетели,в святостта на Духа.


  
           ХЛАДКИТЕ ХРИСТИЯНИ 
                                                          

                                         Погълнати от палещите страсти,бушуващи в плътта,
                                         обладани от порочните наслади,измама на греха,
                                         хладките християни не изпълняват заветите на Христос
                                         и попадат във вихъра на един жесток живот,
                                         който им носи тежест и многобройни страдания,
                                         празнота,негативни мисли и кошмарни преживявания,
                                         внушения от злото,илюзии,примамки,заблуждение,
                                         защото нямат в душите си Божия мир и благословение.
                                         Хладките християни не искат да служат на Христос,
                                         в незнание и невидение,живеят ден за ден,
                                         изпълнени с вражда и омраза,без капчица любов ,                                                     без възвишени идеали,мечти и цел.
                                         Мракът забулва истината за тях,
                                         а умът им спи дълбоко в бездната,неосъзнат.
                                         Не бъдете хладки,повърхностни,непостоянни,
маловерни!
                                         Нека огънят в сърцата ви, с обич всички да сгрее!

ТАЙНИТЕ НА КОСМОСА