Translate

понеделник, 16 ноември 2015 г.

ХРИСТОВАТА НАГРАДА!

Блажен ще бъде този човек,когото Господ ще одобри
и с короната на вечния живот,ще възнагради.
Трябва силно да вярвате в Отца
и да се молите!Той единствен е благ,по думите на Христа!


Всяко дадено добро е дар от Бога!
За Него всичко е възможно!!!
Знамения и чудеса показва,
чрез които доказателства ви дава,
че е жив и ви предпазва,
съразмерно с живата ви вяра! 


Непрестанно се молете и бдете,
за да не изпадате в изкушение,
за да не кривнете по лошия 
път към падение!
Не се поддавайте лесно на предизвикателство - обидно
и не бързайте да кипвате,да се гневите,даже справедливо!


Не връщайте зло за зло,а благославяйте!
Изпълвайте се с любов,кротост и винаги прощавайте!
Служете с радост,един на друг,
така Господ повелява!
Щедро давайте,вземайки от съкровищницата на своята душа!


Никога не налагайте волята 
си грубо,агресивно!
Зърното на правдата се сее 
смирено,търпеливо.
Ако съгреши някой брат,внимателно го смъмри,
за да оправи поведението си,да се промени!


Онзи,който е обърнал грешника от заблудения му път,
ще избави и него,и себе си от смърт,
а Христос ще ви помогне така,
че да придобиете меки сърца. 
  

И всеки ще промени съзнанието си индивидуално,
чрез волята си ,върху основата на личното преживяно,
за да разкъса паяжините,които са го прилепили към греха
и да заживее свободно,под чудното въздействие на Духа!
  

Нека всички ваши мисли,чувства и дела,
да бъдат неразривно-свързани с Учителя,
Който ви наставлява,че мъчно ще влязат в Неговото царство
тези християни,които повече уповават на материалното си богатство.


И онези властолюбци - на върха,
трябва да знаят,че е нужно да работят за доброто на света,
за да бъдат като верния и предан слуга,
който служи усърдно и честно на своя господар!


Господ желае и ни помага изцяло да се променим,
всичкото зло в себе си да изкореним,
преминавайки през бурите на отредените ни,от Него,изпитания,
за да устоиме в пътя на правдата,докрая,
чрез непоколебимата ни вяра в Спасителя  
и да придобием Неговите:
съвършенство,дарби и любовта,
за да заслужим Христовата награда -
възкресението за вечен живот,с мир,почести и слава