Translate

понеделник, 3 февруари 2014 г.

Христовата църква е само една!


По целия свят има национално
многообразие
от вярвания,религии,църкви,храмове,
богато разнообразие
със свой индивидуален отпечатък и
с обреди неповторими,
основани върху корените на древните
езически традиции.

Христовата църква е само една!
Спасителна чрез вяра и живот в Духа!
Обединява християните в едно цяло,
подобно на частите в човешкото тяло,
да работят,да служат единствено на Христос,
като носят в сърцето си Неговата любов!
Да вървят по пътя на истината,да
устояват
в изпитанията си и злото винаги да побеждават!


Исус Христос - Учителят и Спасителят