Translate

събота, 23 април 2016 г.

ПРЕКРАСЕН,СВЕТЪЛ АНГЕЛ!

Беше отдавна чудото,което 
се случи в мойте младини.
Молех се горещо на Бога,
когато внезапно ми се яви,
неземно-красива,светла жена -
ангел с дълги,руси,къдрави коси.
Тя застана тихо до мен,
вперила поглед,с прекрасните си,
дълбоки и умни очи,
с които мислено отговаряше 
на въпросите ми,за да ме утеши.
След кратко време,
се плъзна плавно встрани
и изчезна от погледа ми,
изведнъж се стопи.
Почувствах Божия мир 
в сърцето си и душата ми 
напълно се успокои.
Ангелът изпълни задачата си -
от опасностите да ме защити
и от тежките окови на сатаната 
да ме освободи!