Translate

понеделник, 29 юни 2015 г.

Пророците!

Избраните от Бога хора, 
пророкуват Неговата воля,
за да знаят всички Истината  - Свята 
и да се научат да живеят в Светлината,
да не си завиждат,нито да скърбят,
мирно да се трудят,без да си вредят,
без сълзи от незаслужени обиди на омрази,
без клевети от ревностни,гневни нападки!

Пророците изявяват Божието благословение,
за да може всички да получат помощ за спасение,
чрез водителството на 
Святия Дух и Любовта,
като повярват в изкупителната жертва на Исуса Христа;
да се стремят към искреното покаяние и поправление - 
по пътя на духовното израстване,чрез смирение,
да се осветят,следвайки примера на Божия Син 
и да дават добри плодове,породени в сърцето им!Амин!


Исус Христос показва
как трябва да се служи