Translate

събота, 26 април 2014 г.

Спасителят Христос!


На Богочовека,старозаветните 
свещеници,не се доверили,
не повярвали,че е Божий син 
и Го унижили.
Святостта и достойнството Му 
потъпкали и осквернили,
наричайки Го самозванец,с хули и клевети Го наскърбили.

Бичували го жестоко.Мъките 
не Му спестили.
С ругатни Го заплювали и 
с присмехулни обиди.
Несправедливо Го осъдили на смърт, с обвинения фалшиви,
изречени от зли уста,
коварни и лъжливи.

А Христос смирено се молел:
”Отче,прости им…”,
но освирепели,с издевателствата си 
над Него,те дълго продължили
да нараняват безмилостно 
Неговото тяло и душа,
разпъвайки Го на кръст, 
на лобното място Голгота.

Накрая,Той извикал към Бога,умирайки:
”Отче,в Твоите ръце 
предавам духа Си.”
И Отец Му изпълнил всичко,
което обещал,
и написаното от пророците 
се реализирало чрез 
великите Божии дела.

За прослава на Божията милост,
любов и доброта,
изявили се чрез спасителната, 
велика мисия на Сина,
Който възкръснал от мъртвите 
на третия ден,
до сега празнуван,възхваляван 
и обичан Великден!

Символ на Новия завет 
и вечния живот,
заслужената награда за 
искрено-вярващите в Христос,
победил смъртта и злото чрез 
силата на Господ 
и изкупил завинаги греховете им 
пред всемогъщия Бог!

Христос - Богочовек и Спасител,непоклатима канара,
вечната надежда и опора 
за всички времена!
Възкресението идва от 
водителството на Духа и от 
величествения Бог,
Творец на цялата вселена,
неизчерпаем източник на любов!


Смъртта на Спасителя